Jäsenmaksu

Jäsenmaksut vuodelle 2019 ovat:
Varsinaisjäsen  25€
Opiskelijajäsen 10€

Opiskelijat voivat liittyä jo opiskeluvaiheessa kannatusjäseneksi, josta heidät näytön suoritettuaan ja siitä todistuksen toimitettuaan siirretään varsinaisiksi jäseniksi.