Kannanotto epäasialliseen koirankäsittelyyn trimmaustilanteessa

1.4.2020

Suomen Eläintentrimmaajat SETRI ry tuomitsee jyrkästi eläimen epäasiallisen käsittelyn trimmaustapahtumassa.

Seuraava tiedote on julkaistu yhdistyksen facebook sivulla 1.4.

Suomen Eläintentrimmaajat SETRI ry tuomitsee jyrkästi eläimen epäasiallisen käsittelyn trimmaustapahtumassa.

Sosiaalisessa mediassa on tänään 1.4.2020 jaettu kuvia joissa trimmauksessa oleva koira roikkuu kaulasta ja takapäästä ilmassa narujen varassa. Koiralla on myös puremista estävä kauluri jossa näkyy koiran kuolaa.

Tämä toiminta ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää ja sallittua ja yhdistys tuomitsee voimakkaasti tällaisen toiminnan.
Yhdistyksen jäsentrimmaajat ovat ammattitutkinnon suorittaneita trimmaajia joita sitoo eettiset säännöt:

- Trimmaaja käsittelee eläimiä rauhallisesti, lajille ja rodulle sopivalla tavalla ja niin, että se on turvallista sekä eläimelle että ihmisille. 
- Trimmaaja kieltäytyy tekemästä eläimelle sellaisia toimenpiteitä, jotka heikentävät sen hyvinvointia. 
- Trimmaaja tiedostaa vastuunsa eläimelle tehtyjen hoitotoimenpiteiden vaikutuksesta sen hyvinvointiin myös trimmauksen päätyttyä, riippumatta siitä, onko asiakas jo poistunut trimmauspaikalta. 
- Trimmaaja valitsee kuhunkin tilanteeseen eläimen kannalta mahdollisimman miellyttävän, sen hyvinvointia edistävän trimmaustavan ja hallitsee sen niin hyvin, ettei se aiheuta eläimelle tarpeetonta kipua tai pelkoa. 
- Koiran käsittely trimmauksen aikana perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. 
- Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö ei kuulu käsittelymenetelmiin.

Yhdistyksen hallitus.