Yhdistys

Suomen Eläintentrimmaajat ry on perustettu vuonna 2015.

Yhdistyksen tarkoitus on saattaa yhteen Eläintenhoitajan ammattitutkinnon, trimmaamisen osaamisalan suorittaneet trimmaajat sekä levittää tietoutta alasta ja sen osaajista eläintenomistajille.

Miksi

SETRI ry:n tarkoituksena on edistää ja ylläpitää trimmaajien tasoa ja laatua, tarjota alalla toimiville trimmaajille mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon ja edunvalvontaan.
Kuuluminen trimmaajayhdistykseen ja toimiminen sen eettisten sääntöjen mukaisesti tuo lemmikkien omistajille luottamusta siihen, että trimmaaja hallitsee trimmaustekniikat, asiakaspalvelun ja yritystoiminnan ja että eläinten hyvinvointi on hänelle tärkeintä. Yhdistyksen logo toimii laadunvarmistuksena.

Kenelle

Yhdistys ottaa varsinaisiksi jäsenikseen Eläintenhoitajan ammattitutkinnon, trimmaamisen osaamisalan suorittaneita trimmaajia.

Opiskelijat voivat liittyä jo opiskeluvaiheessa kannatusjäseneksi, josta heidät näytön suoritettuaan ja siitä todistuksen toimitettuaan siirretään varsinaisiksi jäseniksi.

Yhdistys ylläpitää maanlaajuista luetteloa varsinaisista jäsenistä, jotka ovat suorittaneet eläintenhoitajan ammattitutkinnon, trimmaamisen osaamisalalta, ja toimivat ammattimaisesti trimmaajina joko omalla Y-tunnuksellaan tai palkansaajina Y-tunnuksen omaavissa trimmaamoissa. Listalta on asiakkaiden helppo löytää ammattitutkinnon suorittanut trimmaaja.


Jäsenet pääsevät osallistumaan SETRIn suljettuun Facebook-ryhmään, jossa he voivat vaihtaa kokemuksia ja jakaa tietoutta sekä tukea toisiaan.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Varsinaiset jäsenet saavat oikeuden käyttää SETRI ry:n logotarroja ja merkkejä.