Yhdistys

Suomen Eläintentrimmaajat ry on perustettu vuonna 2015.

Yhdistyksen tarkoitus on saattaa yhteen Eläintenhoitajan ammattitutkinnon, trimmaamisen osaamisalan suorittaneet trimmaajat sekä levittää tietoutta alasta ja sen osaajista eläintenomistajille.

Kenelle: Yhdistys ottaa varsinaisiksi jäsenikseen Eläintenhoitajan ammattitutkinnon, trimmaamisen osaamisalan suorittaneita trimmaajia.

Opiskelijat voivat liittyä jo opiskeluvaiheessa kannatusjäseneksi, josta heidät näytön suoritettuaan ja siitä todistuksen toimitettuaan siirretään varsinaisiksi jäseniksi.


Miksi: SETRI ry:n tarkoituksena on edistää ja ylläpitää trimmaajien tasoa ja laatua, tarjota alalla toimiville trimmaajille mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon ja edunvalvontaan.
Kuuluminen trimmaajayhdistykseen ja toimiminen sen eettisten sääntöjen mukaisesti tuo lemmikkien omistajille luottamusta siihen, että hallitset trimmaustekniikat, asiakaspalvelun ja yritystoiminnan ja että eläinten hyvinvointi on tärkeintä. Yhdistyksen logo toimii laadunvarmistuksena.


Yhdistys ylläpitää maanlaajuista luetteloa varsinaisista jäsenistä, jotka ovat suorittaneet ammattitutkinnon ja toimivat ammattimaisesti trimmaajina joko omalla Y-tunnuksellaan tai palkansaajina Y-tunnuksen omaavissa trimmaamoissa. Listalta on asiakkaiden helppo löytää at-trimmaaja.


Jäsenet pääsevät osallistumaan SETRIn suljetuille FB-sivuille, jossa trimmaajat vaihtavat kokemuksia ja jakavat tietoutta sekä tukevat toisiaan.
Varsinaiset jäsenet saavat oikeuden käyttää SETRI ry:n logotarroja ja merkkejä.

Suomen eläintentrimmaajat ry


Yhdistysrekisteritunnus:
214216