Jäsenmaksu

Jäsenmaksut  2022

Varsinaisjäsen  25€
Opiskelijajäsen 10€

Opiskelijat voivat liittyä jo opiskeluvaiheessa kannatusjäseneksi, josta heidät näytön suoritettuaan ja siitä todistuksen toimitettuaan siirretään varsinaisiksi jäseniksi. Valmistuttuasi saat olla jäsenenä opiskelijahintaan vuoden loppuun saakka.