Vuosikokous 2023 Esityslista

22.5.2023

Suomen eläintentrimmaaja yhdistys SETRI ry 
Sääntömääräinen vuosikokous

ESITYSLISTA


Aika 26.5.2023, klo 18.30

Paikka  i-Groom center, Harmokuja 6, 01200 Vantaa


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet kuluvalle kaudelle.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (Erovuorossa hallituksen jäsenistä Maija Hänninen, Riikka Hinkkanen sekä varajäsenet Mirva Viinamäki ja Sini Kapanen)

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja


10. Trimmaajan tutkinnon koulutus ja näyttövaatimukset
-Puheenvuoro ja pohjustus aiheelle; Päivi Tähtinen


11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen